Máy tính nhỏ nhất thế giới của IBM có kích thước bằng hạt muối

Chúng ta đã thấy các công ty nỗ lực tạo ra những máy tính cỡ nhỏ nhưng hầu hết không vượt qua IBM với máy tính nhỏ nhất thế giới có kích thước 1x1 mm
Chúng ta đã thấy các công ty  nỗ lực tạo ra những máy tính cỡ nhỏ nhưng hầu hết không vượt qua IBM với máy tính nhỏ nhất thế giới có kích thước 1x1 mm chỉ bằng hạt muối .
IBM đã giới thiệu máy tính của mình tại Hội nghị IBM Think 2018 có sức mạnh tính toán tương đương với loại x86 của những năm 90 thế kỉ trước . Tuy nhiên nó không ấn tượng so với những chiếc PC hiện nay nhưng chúng ta phải cần kính hiển vi để xem nó rõ ràng .
Máy tính trên của IBM có giá thành sản xuất chưa tới 0.1USD và chứa 1 triệu bóng bán dẫn . Nó có thể được dùng trong những công việc như theo dõi và xử lí lô hàng , hoạt động như là một nguồn dữ liệu của các ứng dụng Blockchain .
Theo Mashable thì máy tính trên của IBM thậm chí có đủ sức mạnh để thực hiện những tính năng Trí tuệ nhân tạo cơ bản .  Do tất cả đều là những bóng bán dẫn nên nó có một số bộ nhớ tĩnh SRAM , bao gồm những LED và bản biến ánh sáng để truyền thông .