Lộ trình ổ cứng 20TB tới năm 2020 của Seagate

Mặc dù thị phần SSD vẫn tăng liên tục tuy nhiên thị trường ổ cứng dung lượng lớn cũng ngày càng tăng
Mặc dù thị phần SSD vẫn tăng liên tục tuy nhiên thị trường ổ cứng dung lượng lớn cũng ngày càng tăng . Để đạt mục tiêu đưa ra những ổ cứng dung lượng lớn hơn , Seagate đã tập trung phát triển công nghệ ghi HAMR (heat assisted magnetic recording) và sau đó chuyển sang công nghệ HDMR ( heated-dot magnetic recording ) khi sắn sàng sản xuất .
HAMR được phát triển từ những năm 1990 , nhưng quá trình sản xuất mới hơn và cải tiến những linh kiện điện tử cho phép công nghệ này tiếp tục phát triển để tăng mật độ lưu trữ . Một vài sản phẩm dùng cho người dùng thông thường đã dùng công nghệ này trước kia . Cho tới năm 2020 mục tiêu của Seagate là tạo ra ổ cứng 20TB dùng công nghệ HAMR .
Seagate có kế hoạch phát hành sản phẩm thương mại đầu tiên dùng HAMR vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 . Dung lượng dự kiến sẽ là 16TB khi công nghệ này đã hoàn thiện . HAMR sẽ chỉ hạn chế chuẩn 3.5-inch ở giai đoạn đầu thích hợp dùng cho những giải pháp lưu trữ ngoài và lưu trữ đám mây .
Seagate đánh giá công nghệ HDMR có khả năng cho phép ổ cứng đạt tới dung lượng 100TB .