Intel sẽ không hỗ trợ BIOS cũ vào năm 2020

Intel có kế hoạch ngừng hỗ trợ những BIOS kiểu cũ trong những nền tảng mới của mình từ năm 2020 mà chỉ hỗ trợ UEFI Class 3 hoặc cao hơn .
Intel có kế hoạch ngừng hỗ trợ những BIOS kiểu cũ trong những nền tảng  mới của mình từ năm 2020 mà chỉ hỗ trợ UEFI Class 3 hoặc cao hơn .
Việc không hỗ trợ BIOS cũ sẽ cho phép loại bỏ một số mối đe dọa về an ninh và cho phép hỗ trợ những công nghệ tiên tiến hơn . Như vậy tới năm 2020 , theo lộ trình những chip Intel Tiger Lake hoặc Sapphire Rapids sẽ chỉ còn hỗ trợ UEFI .