Intel chia xẻ thêm những chip Core i9 X-Series

Ngày hôm qua Intel thông bảo những tính năng kỹ thuật của những bộ vi xử lí 12- , 14- , 16- và 18-lõi thuộc họ Core X-Series .
Ngày hôm qua Intel thông bảo những tính năng kỹ thuật của những bộ vi xử lí  12- , 14- , 16- và 18-lõi thuộc họ Core X-Series .
Lần trước Intel mới chỉ tiết lộ thông tin của chip Core i9-7900X , có 10-lõi / 20-Thread và có tốc độ cơ bản 3.3GHz , có giá bán lẻ 999$ .
Core i9-7980XE , dòng Extreme Edition , bao gồm 18-lõi / 36-Thread , TDP 165W , tốc độ cơ bản 2.6GHz , Turbo Boost 4.2GHz , hỗ trợ 44 lane PCIe và 24.75MB Cache L3 . Bộ vi xử lí  này có giá bán ra trung bình khoảng 1999$ .
Những chip thấp hơn bao gồm Core i9-7960X với 16-lõi / 32-Thread , tốc độ cơ bản 2.8GHz , Turbo 4.2GHz , có 24MB Cache L3 , hỗ trợ 44 Lane PCIe 3.0 , TDP 165W và có giá 1699$ .
Tiếp theo trong danh sách là Core i9-7940X có 14-lõi / 28-Thread với 19.25MB Cache L3 , hỗ trợ 44 Lane PCIe , tốc độ cơ bản 3.1GHz / Turbo 4.3GHz và có giá 1399$ .
Core i9-7920X có 12-lõi / 24-Thread , tốc độ cơ bản 2.9GHz / Turbo 4.3GHz , hỗ trợ 44 Lane PCIe và 16.5MB Cache L3 , giá 1199$ .
Intel cho biết CPU 12-lõi sẽ phát hành 28/9 , chip 14- , 16- và 18-lõi sẽ tới vào 25/9 .