Hiển vi điện tử mới ghi được 100.000 hình ảnh mỗi giây

Kính hiển vi điện từ cho phép những nhà khoa học thực hiện những thí nghiệm và xem những phản ứng ở cấp độ nano mét
Kính hiển vi điện từ cho phép những nhà khoa học thực hiện những thí nghiệm và xem những phản ứng ở cấp độ nano mét . Tuy nhiên công nghệ này mới chỉ có thể chụp phần nhỏ thông tin nhưng với 4D Camera của Berkeley Lab các nhà khoa học có thể chụp được ảnh với phạm vi rộng hoặc video ở cấp độ nguyên tử .
Đội ngũ kỹ thuật của Berkeley Lab đã thiết kế máy dò điện tử nhanh gấp 60 lần so với những kính hiển vi điện tử thông thường . Điều đó cho phép những nhà khoa học nhìn thấy và ghi lại được tất cả những phản ứng tỏng quá trình làm thí nghiệm . Họ gọi nó là “4D Camera” .
Máy dò này có thể chụp ảnh 100.000 lần mỗi giấy , tạo ra khoảng dữ liệu 4TB cho mỗi phút , tương đương khoảng 60.000 bộ phim HD .
Những hình ảnh được cung cấp qua 96 sợi cáp quang , khoảng 1km dài tới siêu máy tính Cori của Berkeley . Cori có thể xử lí dữ liệu trong khoảng 20 giây . Máy dò cho phép các nhà khoa học quan sát rộng hơn nhiều . Họ có thể xem được các phản ứng diễn ra toàn cảnh thay vì chỉ xem được những bức ảnh chụp nhanh . Các ứng dụng thực tế bao gồm việc nghiên cứu pin hoặc vi mạch để hiểu xem chúng bị sai sót hoặc lỗi như thế nào nhờ máy dò này .
“4D Camera” sẽ cho phép những nhà nghiên cứu thấy mọi điện tử đi qua một mẫu và bị phát tán như thế nào mà không phải liên tục thực hiện những phép đo mới trong những điều kiện hình ảnh khác nhau .