Công nghệ “iSIM” mới kết hợp bộ xử lí điện thoại và thẻ SIM lại làm một

Các nhà sản xuất điện thoại thường cố giảm kích thước những thiết bị của mình
Các nhà sản xuất điện thoại thường cố giảm kích thước những thiết bị của mình . Bây giờ ARM đã tìm ra một cách phát triển theo xu hướng này . Họ đã thiết kế một bộ phận mới có tên gọi “iSIM” mục đích để đưa những thẻ SIM vào trong cùng chip của bộ xử lí . Điều đó cho phép giải phóng được không gian của thẻ SIM hiện thời đang có kích thước 12.3 x 8.8 mm.
Việc giải phóng thẻ SIM hiện thời cho phép Pin lớn hơn , thậm chí điện thoại còn được mỏng hơn , có thể tăng dung lượng cho RAM … Thêm vào đó những nhà sản xuất thẻ còn tiết kiệm được chút tiền .