AMD thông báo về họ Ryzen Pro cho doanh nghiệp

Hôm thứ Năm , AMD đã thông báo về dòng bộ vi xử lí Ryzen Pro để dùng cho những khách hàng doanh nghiệp .
Hôm thứ Năm , AMD đã thông báo về dòng bộ vi xử lí  Ryzen Pro để dùng cho những khách hàng doanh nghiệp . Những chip này có thiết kế để cạnh tranh với những bộ vi xử lí Intel vPro , cung cấp những quyền quản trị , khả năng quản lí và những tính năng an ninh .
Họ Ryzen Pro bao đầu sẽ có 6 cấu hình khác nhau .Một điểm khác nhau cơ bản giữa những sản phẩm cho doanh nghiệp của chip Intel và AMD đó là những chip Ryzen Pro sẽ cần làm việc với đồ họa  rời . Điều này không quan trọng bởi vì những máy trạm sẽ cần phải dùng những nhiệm vụ chuyên dụng cho đồ họa  chứ không phải là dòng máy rẻ tiền nên thêm Card màn hình không phải là vấn đề của nó .
AMD dự kiến những máy tính dùng chip Ryzen Pro sẽ được xuất đi trong nửa cuối 2017 . Những chip Ryzen Pro dùng cho nền tảng  mobile phải chờ tới nửa đầu 2018 .