AMD thông báo những Card tăng tốc Radeon Instinct

Tại sự kiện phát hành chip Epyc , AMD cũng cho ra mắt một loạt Card tăng tốc Radeon Instinct cho những máy học và máy học sâu
Tại sự kiện phát hành chip Epyc , AMD cũng cho ra mắt một loạt Card tăng tốc Radeon Instinct cho những máy học và máy học sâu . MI25 tăng tốc cho máy học sâu dựa trên GPU Vega và MI8 với MI6 để tăng tốc cho máy học dựa trên GPU Fiji và Polaris .
Radeon Instinct MI25 Deep Learning Accelerator dựa trên GPU Vega . Nó bao gồm 64 Compute Unit với 4096 SP , 16GB bộ nhớ HBM2 có băng thông 484GB/s , đạt năng lực tính toán 12.3 TFLOPS cho những phép tính có độ chính xác đơn và 24.6 TFLOPS cho tính toán có độ chính xác một nửa .
AMD đã cộng tác với Inventec trình diễn máy chủ 2U chạy chip Epyc với những Card tăng tốc Radeon Instinct MI25 để vượt qua mức tính toán 100 TFLOPS .
Radeon Instinct MI8 dựa trên GPU Fiji với 4GB bộ nhớ HBM , băng thông 512GB/s . Nó có 64 Compute Unit và 4096 SP nhưng dùng cấu trúc khác , khả năng tính toán 8.2 TFLOPS cho phép tính có độ chính xác đơn và một nửa ; TDP 175W có mức tiêu hao điện năng trung bình 47 GFLOPS/Watt và dùng bảng mạch in PCIe Dual-slot chuẩn .
Radeon Instinct MI6 dựa trên GPU Polaris với 36 Compute Unit và 2304 SP cùng với 16GB bộ nhớ GDDR5 , băng thông bộ nhớ lên tới 224GB/s . Card tăng tốc này có năng lực tính toán 5.7 TFLOPS cho những tính toán có độ chính xác đơn và một nửa ; TDP 150W và có thiết kết Single-Slot .
AMD cho biết tất cả dòng Radeon Instinct sẽ bán ra trong Q3 năm nay .