AMD Ryzen 9 “ Threadripper” có tới 16-lõi / 32-Thread

Có vẻ như Intel đang chuẩn bị Core i9 khủng giới thiệu tại Computer diễn ra trong tháng tới
Có vẻ như Intel đang chuẩn bị Core i9 khủng giới thiệu tại Computer diễn ra trong tháng tới nhưng AMD lại không chịu ngồi yên khi công ty  này cũng định mang tới dòng Ryzen 9 “Threadripper” .
Bắt đầu loại thấp nhất trong dòng Ryzen 9 “Threadripper” này ;à Ryzen 9 1955 và 1955X với 10-lõi / 20-Thread có tốc độ tương ứng là 3.1GHz / 3.7GHz và 3.6GHz / 4.0GHz với TDP 125W .
Tiếp theo tới Ryzen 9 1956 và 1956X có 12-lõi / 24-thread , tốc độ 2.0GHz / 3.7GHz và 3.2GHz / 3.8GHz và có TDP 125W .
 
Name Cores/
Threads
Base clock/
Boost (GHz)
PCIe Lanes Memory TDP
1998X 16/32 3.5 / 3.9 44 Quad Channel DDR4 155W
1998 16/32 3.2 / 3.6 44 Quad Channel DDR4 155W
1977X 14/28 3.5 / 4.0 44 Quad Channel DDR4 140W
1977 14/28 3.2 / 3.7 44 Quad Channel DDR4 140W
1976X 14/28 3.6 / 4.1 44 Quad Channel DDR4 140W
1956X 12/24 3.2 / 3.8 44 Quad Channel DDR4 125W
1956 12/24 3.0 / 3.7 44 Quad Channel DDR4 125W
1955X 10/20 3.6 / 4.0 44 Quad Channel DDR4 125W
1955 10/20 3.1 / 3.7 44 Quad Channel DDR4 125W

Đứng đầu trong Ryzen 9 đó là Ryzen 9 1998 và 1998X với 16-lõi / 32-Thread với tốc độ tương ứng là 3.2GHz / 3.6GHz và 3.5GHz / 3.9GHz và hai đều có TDP 155W .
Tất cả những chip Ryzen đều hỗ trợ DDR4 4-kênh và 44-lane PCIe , sử dụng Socket SP3 ( thiết kế ban đầu cho máy chủ Naples 32-lõi ) biến đối và có tên gọi SP3r2 .
Nền tảng  mới có tên mã Whitehaven .