AMD giới thiệu lộ trình của CPU và GPU

Bên cạnh việc tiết lộ hàng mẫu của dòng Ryzen Threadripper 2000 , AMD đã cung cấp thêm một số thông tin về kế hoạch CPU và GPU trong tương lai ,
Bên cạnh việc tiết lộ hàng mẫu của dòng Ryzen Threadripper 2000 , AMD đã cung cấp thêm một số thông tin về kế hoạch CPU và GPU trong tương lai , khẳng định những thiết kế Vega và Zen 2 7nm đã hoàn thành cũng như những lộ trình đã đi đúng theo kế hoạch .
Dòng Threadripper 2000 sẽ xuất hiện trong tương lai gần , lộ trình CPU được cải tiến của AMD là thiết kế 7nm Zen 2 đã hoàn thành với những cải tiến trong cấu trúc . AMD cho biết cấu trúc Zen 3 , được sản xuất dựa trên quy trình 7nm+ , đã theo đúng kế hoạch và có thể tới vào năm 2020 .Lộ trình GPU cũng tương tự , thiết kế 7nm Vega đã hoàn thành cùng với cô cụ tăng tốc Trí tuệ nhân tạo AMD Instinct AI . Điều này không có gì là ngạc nhiên bởi vì AMD đã thông báo vấn đề này từ trước khi mà 7nm Vega trong giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm .
GPU Navi cũng đi đúng theo lộ trình và có thể tới vào năm sau . AMD cũng đề cập tới GPU thế hệ tiếp theo dựa trên công nghệ sản xuất 7nm+ đã được tối ưu hóa . Như cấu trúc CPU Zen 3 nó sẽ tới vào năm 2020 .