Tìm kiếm

Tìm kiếm
Chỉ tìm trong:
Total: 5 kết quả được tìm thấy.

AMD Ryzen 5 phát hành hôm 11/4

Được viết ngày 16 Tháng 3 2017.

Những bộ vi xử lí  AMD Ryzen đã được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng phần cứng PC trong hai tuần qua .  ...