Kiểm nghiệm đầu tiên về iPhone 6s

Một người dùng Twitter sống tại San Diego là @MoonshineDesign đã nhận được chiếc iPhone 6s đầu tiên và chạy thử bằng Geekbench rồi công bố kết quả của mình lên mạng .

 

Nếu màn hình chụp không  phải là giả mạo thì iPhone 6s mới có điểm kiểm nghiệm Geekbench là 2413 cao hơn 50% so với 1613 của iPhone 6 .

@MoonshineDesign đưa những hình ảnh lên Twitter cho thấy iPhone 6 Plus không có cơ hội cạnh tranh với iPhone 6s khi điểm đạt 1609 .

Kiểm nghiệm ban đầu về iPhone 6s này cho thấy điểm Single-Core đạt 2292 và Multi-Core đạt 4293 so với 1642 và 2944 tương ứng của iPhone 6 .

John Poole, là nhà phát triển Geekbench cũng nói trên Twitter rằng iPhone 6s và MacBook 2015 loại rẻ tiền có điểm kiểm nghiệm tương tự như điểm Geekbench .

Cũng theo Poole thì hiệu suất làm việc của A9 tăng lên nhiều là do tốc độ xung nhịp tăng từ 1.4GHz lên 1.8GHz .

Bên cạnh đó là những con số tham khảo đó là iPad Air 2 đạt 1808 điểm , iPad Air đạt 1473 điểm còn iPhone 5s đạt 1400 .

Từ màn hình chụp của @MoonshineDesign cho thấy chip xử lí trong iPhone 6s là A9 2-lõi @ 1.82GHz và 1.96GB RAM .