Module Camera 5MP kết nối được với tất cả Raspberry Pi

Không có nhiều người biết rằng loại mini PC Raspberry Pi 2 có thể kết hợp với module Camera để dùng ghi video với độ nét cao .

Thực chất Raspberry Pi là nền tảng  đơn lẻ kết hợp với những thiết lập đơn giản để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau .

Trên trang web chính thức của Raspberry Pi giới thiệu module Camera 5MP kết nối được với tất cả những model Raspberry Pi ghi được video 1080p30 , 720p60 và VGA90 thông qua cáp 15cm cùng với cổng CSI .

Module Camera này được bán với giá 25$ .