Yahoo tiết lộ 3 tỉ tài khoản người dùng đã bị nguy hiểm từ năm 2013

Một số lượng lớn tài khoản Yahoo đã nguy cơ bị hack từ năm 2013 , trước khi Verizon mua lại ,
Một số lượng lớn tài khoản Yahoo đã nguy cơ bị hack từ năm 2013 , trước khi Verizon mua lại , nhưng có vẻ như sự thiệt hại chưa dừng lại ở đó . Ban đầu , 1 tỉ người dùng bị ảnh hưởng do vấn đề về an ninh của Yahoo nhưng con số này tiếp tục tăng lên . Hơn 3 tỉ tài khoản người dùng có thể bị ảnh hưởng vì nguyên nhân này , đó là số lượng lớn nhất thông tin người dùng bị mất cho tới giờ .
Yahoo yêu cầu người dùng bị ảnh hưởng cần thay đổi mật khẩu trong năm 2016 . Bây giờ thì tất cả người dùng Yahoo có khả năng bị ảnh hưởng bởi vụ mất trộm dữ liệu mã hóa xảy ra năm 2013 . Thật may là không có thông tin cá nhân nào ở dạng dữ liệu chưa mã hóa bị tiết lộ , nhưng những mật khẩu yếu và do sức mạnh tính toán của máy tính ngày càng tăng thì khả năng giải mã thông tin bị đánh cắp ngày càng lớn .
Dữ liệu bị đánh cắp đã được Yahoo dùng thuật toán Hash MD5 để bảo vệ mật khẩu tài khoản người dùng nhưng MD5 được cho là kiểu mã hóa không an toàn và Yahoo đang chuyển sang dùng thuật toán Bcrypt an toàn hơn .
Nếu bạn dùng Yahoo từ năm 2013 trở về trước , mọi mật khẩu và những câu hỏi bảo mật có thể được cho là không còn an toàn nữa .