WikiLeaks tiết lộ mã độc của CIA có thể xác định vị trí người dùng Windows

WikiLeaks mới tiết lộ loại mã độc mới mã CIA đã dùng từ năm 2013 nhằm vào những máy tính Windows và có thể xác định vị trí của người dùng trong vài giây .
WikiLeaks mới tiết lộ loại mã độc mới mã CIA đã dùng từ năm 2013 nhằm vào những máy tính Windows và có thể xác định vị trí của người dùng trong vài giây .
Công cụ có tên là ELSA và được phát triển đầu tiên cho Windows 7 nhưng có thể được dùng cho mọi phiên bản của Windows , bao gồm cả Windows 10 nhưng trong một số trường hợp phải chỉnh sửa vì chế độ an ninh được Microsoft cải tiến .
ELSA lây nhiễm qua những mạng Wi-Fi và sau đó dùng module không dây để tìm những điểm truy cập Wi-Fi công cộng . Mã độc lưu những địa chỉ MAC của mỗi mạng và sau đó kiểm tra thông tin trong dữ liệu công khai của Microsoft và Google . Ngay khi vị trí của Wi-Fi công cộng được xác định , mã độc phân tích mức mạnh yêu của tín hiệu sau đó tính toán tọa độ có thể của người dùng . Thông tin được mã hóa và gửi tới máy chủ của FBI .
Điều quan trọng ở đây đó là khi ELSA đã lây nhiễm thì CIA có khả năng điều khiển được hệ thống  của nạn nhân nên việc xác định vị trí không phải là vấn đề quan trọng . CIA khi ấy có khả năng đánh cắp file , theo dõi người dùng và làm bất kì những gì họ muốn .