Tác giả NotPetya yêu cầu 256.000$ để giải mã tất cả các máy tính

Những tin tặc đứng sau cuộc tấn công mã độc đòi tiền chuộc NotPetya mới đây đã đưa ra yêu cầu mới
Những tin tặc đứng sau cuộc tấn công mã độc đòi tiền chuộc NotPetya mới đây đã đưa ra yêu cầu mới , đòi 100 Bitcoin ( khoảng 256.000$ ) để đổi lấy khóa cá nhân được cho là sẽ mở khóa mọi file đã bị mã độc này mã hóa .
Hôm thứ Ba có ba vụ chuyển tiền từ ví Bitcoin của tin tặc trong đó có hai vụ với lượng chuyển tiền 0.1 Bitcoin được gửi tới những tài khoản dùng bởi dịch vụ PasteBin và DeepPaste . Trước khi co vụ chuyển tiền này có ai đó tuyên bố là người chịu trách nhiệm viết NotPetya đã thông báo trên DeepPaste và PasteBin rằng “ Gửi cho tôi 100 Bitcoin và bạn sẽ nhận được khóa cá nhân của tôi để giải mã mọi ổ cứng . Nó cũng kèm theo chữ kí khóa cá nhân của NotPetya để chứng tỏ đó là người tạo ra nó .
Tuần trước , các nhà nghiên cứu đã tiết lộ NotPetya được thiết kế để làm hư hại hệ thống  bị nhiễm độc bằng cách xóa MBR ( Master Boot Record ) . Trong khi đó khóa cá nhân không thể sửa chữa được toàn hệ thống  , nó có thể khôi phục những file riêng lẻ .