Nạn nhân NotPetya/PetyaWrap đã không còn có cơ hội để phục hồi dữ liệu

Tin buồn . Những nạn nhân của cuộc tấn công mã độc đòi tiền chuộc mới đây là NotPetya / PetyaWrap đã không còn có cơ hội để phục hồi những file dữ liệu
Tin buồn . Những nạn nhân của cuộc tấn công mã độc đòi tiền chuộc mới đây là NotPetya / PetyaWrap đã không còn có cơ hội để phục hồi những file dữ liệu của họ đã bị mã hóa . Nguyên nhân là do nhà cung cấp địa chỉ Email đã đóng tài khoản của tin tặc .
Mã độc trên được đánh giá đã lây nhiễm khoảng 300.000 máy tính trên thế giới và đòi khoảng 300$ tiền chuộc để phục hồi những file đã bị mã hóa .
Để xác nhận nạn nhân đã trả tiền chuộc , tin tặc yêu cầu họ gửi email số ID ví Bitcoin của họ và “khóa cài đặt cá nhân” – đó là mã có 60 kí tự do mã độc tạo ra – để tin tặc biết khóa giải mã nào để cung cấp cho nạn nhân . Nhưng Posteo , là dịch vụ email tại Đức đã chặn địa chỉ email của tin tặc . Điều đó có nghĩa là địa chỉ email này không còn nhận được thư nên tin tặc không thể truy cập được tới .
Số liệu cuối cùng cho thấy đã có 29 nạn nhân trả tiền chuộc , khoảng 7497$ gửi tới địa chỉ Bitcoin . Khi không có cách liên hệ với tin tặc sẽ không có bất kì thanh toán tiền chuộc nào .
Posteo đã bị chỉ trích vì đóng địa chỉ của tin tặc .Nhưng theo Motherboard thì không có gì là bảo đảm tin tặc thực sự muốn giải mã những file đã bị mã hóa .
Những quốc gia như Nga , Anh , Ukraine , Tây Ban Nha , Pháp bị mã độc trên tấn công nặng nhất . Tuy nhiên tại Mỹ đã có ghi nhận về cuộc tấn công này .