Một số ứng dụng Android trên Google Play kèm tính năng đào tiền ảo

Kaspersky đã tìm thấy một số ứng dụng Android có mặt trên Google Play Store kèm theo tính năng đào tiền ảo .
Kaspersky đã tìm thấy một số ứng dụng Android có mặt trên Google Play Store kèm theo tính năng đào tiền ảo . Hầu hết các ứng dụng này trong lĩnh vực thể thao và cung cấp những tính năng để ẩn giấu việc sử dụng tài nguyên quá mức .
Ví dụ ứng dụng xem bóng đá trực tuyến tại Bồ Đào Nha đã có hơn 100.000 lượt tải về . Nghay khi xem trực tuyến cũng là lúc nó bắt đầu thực hiện việc đào tiền ảo và như thế rất khó bị phát hiện bởi vì khi đó dùng CPU rất nhiều khi xem trực tuyến .
Kaspersky nói rằng công cụ đào tiền ảo còn có trong nhiều ứng dụng khác như trang tổng hợp giảm giá thay vì mở những trang với các sản phẩm giảm giá thì nó lại tải những trang có mã khi thác tiền ảo .
Google đã nhận được những thông tin này và đã gỡ bỏ các ứng dụng trên ở Google Play Store .