Microsoft : Windows Defender không cần dùng tới phần mềm chống Virus khác

Windows Defender đã cải thiện khả năng làm việc trong hầu hết những thử nghiệm chống Virus mới đây
Windows Defender đã cải thiện khả năng làm việc trong hầu hết những thử nghiệm chống Virus mới đây và Microsoft đã dùng dịp này để ca ngợi khả năng bào vệ người dùng ở chế độ ngầm định trong Windows 10 .
Trong thử nghiệm của AV-TEST hồi tháng 2 năm nay , Microsoft giải thích Windows Defender đã có thể vượt qua những giải pháp phần mềm khác trong hầu hết các lĩnh vực . Đặc biệt nhấn mạnh phần mềm bảo vệ của họ đạt điểm hoàn hảo trong thử nghiệm Protection và chỉ không cảnh báo đúng có 2 mã độc không còn xuất hiện kể từ năm 2000 .
Windows Defender đã được 5.5 điểm trong tổng số điểm cao nhất là 6 trong thử nghiệm về Hiệu suất được Microsoft quảng cáo đã vượt qua gần hết trong mọi khía cạnh do đã được tối ưu hóa .
Microsoft giải thích mặc dù Windows Defender không phát hiện được 02 mã độc trong những thử nghiệm chống Virus nhưng người dùng Windows 10 vẫn được bảo vệ nhờ vào những tính năng an ninh tích hợp trong hệ điều hành .
Windows Defender đã tiến hóa trong Windows 10 trở thành Windows Defender Security Center , một nhóm những công cụ bảo vệ có khả năng chặn và bảo vệ người dùng  với Windows 10 .