Lỗi an ninh trong CPU Intel khi vá lỗi có thể giảm hiệu suất làm việc tới 30%

Hầu hết những bộ vi xử lí của Intel trong 10 năm trở lại đây đều chứa lỗi an ninh nghiêm trọng mà có thể bị tin tặc tấn công
Hầu hết những bộ vi xử lí của Intel trong 10 năm trở lại đây đều chứa lỗi an ninh nghiêm trọng mà có thể bị tin tặc tấn công . Tuy nhiên điều đó là chưa đủ vì khi vá lỗi này có thể làm giảm hiệu suất của CPU lên tới 30% .
Theo The Register, lỗi có thể cho phép xem được nôi dung của vùng bộ nhớ nhân đã được bảo vệ . Điều đó có nghĩa là những chương trình độc hại có thể đọc được những thông tin như mật khẩu , khóa đăng nhập , những file cache từ đĩa ….
The Registry viết “ Chúng ta có thể tưởng tượng một đoạn JavaScript chạy trong trình duyệt  , hoặc phần mềm độc hại đang chạy trên máy chủ đám mây chia xẻ có thể đánh cắp dữ liệu nhạy cảm đã được bảo vệ ở mức nhân”.
Vấn đề trên ở bên trong phần cứng cấu trúc Intel x86-64 . Nó không thể sửa được thông qua việc cập nhật microcode mà thay vào đó phải sửa ở mức hệ điều hành cho những hệ điều hành bị ảnh hưởng như Windows , Linux và macOS .
Giải pháp ngay lập tức là tách biệt PTI (Page Table Isolation) khỏi bộ nhớ của nhân từ những Process người dùng . Tuy nhiên giải pháp này sẽ khiến cho hệ thống giảm hiệu suất làm việc từ 5-30% tùy thuộc vào những công việc và model của bộ vi xử lí  .
Có vẻ như những công ty  dùng môi trường ảo hóa là mục tiêu lớn nhất để khai thác những lỗ hổng này .
Những người dùng  công việc thông thường hàng ngày khi vá lỗi không bị ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất làm việc .
Các bộ vi xử lí của AMD không bị ảnh hưởng bởi vấn đề trên .