Kaspersky AntiVirus bị cấm bán trên Best Buy do liên quan tới gián điệp

Kaspersky có những sản phẩm bảo vệ đứng đầu thế giới nhưng điều đó đã không trợ giúp cho họ tại Mỹ
Kaspersky có những sản phẩm bảo vệ đứng đầu thế giới nhưng điều đó đã không trợ giúp cho họ tại Mỹ khi mà chính phủ nước này đang cáo cuộc công ty  có giấu Backdoor trong phần mềm của họ để hỗ trợ cho Nga theo dõi người dùng .
Nhà bán lẻ Mỹ là Best Buy đã quyết định cấm bán những sản phẩm của Kaspersky vì vấn đề trên và rút toàn bộ những giải pháp phần mềm của Kaspersky từ các gia nhàng của mình . Best Buy nói rằng những sản phẩm của Kaspersky có “ quá nhiều câu hỏi mà chưa trả lời được “ và không nêu chi tiết cụ thể .
Quyết định trên của Best Buy không khiến cho chúng ta quá ngạc nhiên . Đầu năm FBI đã đề nghị những công ty  Mỹ không dùng những sản phẩm của Kaspersky . Hồi tháng Bảy chính phủ Mỹ quyết định gỡ bỏ Kaspersky khỏi các máy tính của chính phủ .