Hàng tỉ thiết bị đang bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công Bluetooth mới

Các nhà nghiên cứu tại Armis Labs đã đưa ra chi tiết về một cuộc tấn công mới có tiềm năng gây ảnh hưởng tới tất cả những thiết bị hỗ trợ Bluetooth
Các nhà nghiên cứu tại Armis Labs đã đưa ra chi tiết về một cuộc tấn công mới có tiềm năng gây ảnh hưởng tới tất cả những thiết bị hỗ trợ Bluetooth . Armis , là công ty  tập trung vào IoT , gọi cuộc tấn công này là BlueBorne .
Nó cho phép kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển hoàn toàn thiết bị , truy cập tới dữ liệu doanh nghiệp và mạng , xâm nhập tới những mạng được cho là an toàn , tạo ra những Botnet IoT lớn . Nó còn có khả năng phát tán mã độc tới những thiết bị ở gần .
Armis nói rằng nó còn ảnh hưởng tới những máy tính Windows và Linux , các thiết bị IoT và những thiết bị mobile ( Android và iOS ) .
Bluetooth là một trong những chuẩn kết nối không dây thông dụng . Công nghệ này đã có những lỗi an ninh nghiêm trọng trong những năm gần đây . Hiện tại có gần 5.3 tỉ thiết bị đang bị ảnh hưởng bởi lỗi này .
Armis cũng phát hiện ra 8 lỗ hổng Zero-Day và 4 trong số đó được đánh giá là nguy hiểm trong tương lai . Danh sách những thiết bị bị ảnh hưởng đã có tại đây . Họ cho biết đã thông báo lỗi này cho những công ty  lớn như Google , Microsoft , Apple , Samsung , Linux …