Cuộc tấn công CCleaner nhắm tới những công ty công nghệ và truyền thông lớn

Những ngày này các nhà nghiên cứu an ninh sau khi phát hiện mã độc trong CCleaner đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đáng báo động .
Những ngày này các nhà nghiên cứu an ninh sau khi phát hiện mã độc trong CCleaner đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đáng báo động .
Theo Cisco Talos và Avast đó là cuộc tấn công phức tạp nhắm tới gần ha tá các công ty  công nghệ và truyền thông lớn tại MỸ , Đức , Nhật Bản , Đài Loan và Anh . Sau khi phân tích máy chủ CnC cho thấy đó là một APT (Advanced Persistent Threat) thiết kế thực hiện tải về hai giai đoạn để chọn lựa người dùng . Theo thông tin còn lưu lại trên máy chủ cho thấy có ít nhất 20 máy trong 8 tổ chức đã thực hiện việc tải về ở giai đoạn thứ hai và mới theo dõi được trong thời gian 4 ngày .
Theo Avast , thực tế cố lượng những hệ thống  đã bị tải về mã độc ở giai đoạn thứ hai có vẻ như con số hàng trăm . Mục tiêu tấn công là những công ty  lớn như Intel, Microsoft, Sony, Akami, Epson, MSI, Cisco, Linksys, Samsung ,HTC …. Theo Talos , những mục tiêu đặc biệt cho thấy kẻ tấn công nhắm tới những đích cụ thể và muốn tìm kiếm những tài sản trí tuệ có giá trị .
Một phát hiện hồi đầu tuần này cho thấy một phiên bản CCleaner đã cài mã độc mà người dùng không hề biết .